Auxilior ontwikkelt en vermarkt innovatieve concepten en programma’s die toevoegen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Kort Auxilior Business Development

Auxilior biedt multidisciplinaire expertise en integrale programma’s die toevoegen aan de kwaliteit van leven en werken van specifieke sectoren en doelgroepen. Dit gaat verder dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het moet toevoegen aan werken en leven in de meest brede zin en onder de noemer van MVO.
Lees verder »

Diensten

Auxilior ontwikkelt innovatieve business concepten, die op een praktische manier toevoegen aan de kwaliteit van leven en werken in de samenleving. Auxilior zet de concepten om in programma’s, die wij realiseren met de betrokken business partners.
»

People X Check

Auxilior is (mede-) initiator en participant in diverse innovatieve concepten. Zo ook in People X Check Als gevolg van toenemende arbeidsmarktmobiliteit is er meer behoefte aan het verifiëren van zaken als identiteit, certificaten, referenties en werkervaring van een inlener van arbeid. Omdat het vaak een tijdrovende en kostbare aangelegenheid is, geschieden dergelijke checks vaak niet.
»
© Copyright Auxilior - Theme by Pexeto